Шептицький

У жовтні вийшла монографія львівського історика Ліліани Гентош «Митрополит Шептицький: 1923–1939. Випробування ідеалів» (Львів: в-во «ВНТЛ-Класика»). Книга є спробою написання сучасної біографії митрополита Греко-Католицької Церкви (ГКЦ) Андрея Шептицького (1865–1944), зокрема висвітлення його життя і діяльності в період від 1923 до 1939 року. Міжвоєнний період – ключовий для розуміння спадщини митрополита, оскільки в цей час його діяльність у всіх сферах набула розквіту, а плани щодо реформування ГКЦ та бачення екуменічного діалогу з православним світом повністю сформувалися. Авторка намагалася охопити найважливіші аспекти цієї діяльності: Церкву, суспільство, культуру й освіту. Не залишилися поза увагою такі важливі питання, як ставлення митрополита до держави як такої та його погляди на фашизм і комунізм. Важливою також є тема ставлення Андрея Шептицького до поширення інтегрального націоналізму та діяльності Організації українських націоналістів (ОУН). В основному розділі книги авторка розглядає погляди митрополита на модерність, модернізацію та його плани змін, реформ ГКЦ, суттю яких були візантинізація й українізація.

Ліліана ГЕНТОШ – кандидат історичних наук за спеціальністю всесвітня історія, науковий співробітник Інституту історичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, автор монографії “Ватикан і виклики модерності. Східноєвропейська політика папи Бенедикта XV та українсько-польський конфлікт у Галичині (1914–1923)”, низки наукових статей з історії Греко-Католицької та Католицької Церков, міжнаціональних і міжконфесійних відносин. Багато років вивчає українські, польські й ватиканські архівні збірки. Результати її досліджень були опубліковані українською, польською, німецькою та англійською мовами.

 
Powered by Tags for Joomla